ประชาสัมพันธ์กุมารฯ

    Share

การประชุมวิชาการ Interactive Clinical Practice 2014 - Practical Pediatrics at a Glance

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ของกองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Interactive Clinical Practice 2014 – Practical Pediatrics at a Glance [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กดี และร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2557

มูลนิธิกุมารฯ และกอง-ภาควิชากุมาร รพ.พระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมการประกวดสุขภาพเด็กดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 รพ.พระมงกุฎเกล้า สมัครได้ที่ห้องตรวจกุมารเวชชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “สานฝันเพื่อผู้ป่วยเด็กยากไร้ 2013″

มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ขอเชิญท่านร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “สานฝันเพื่อผู้ป่วยเด็กยากไร้ 2013″ เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กยากไร้ ในวันเสาร์ที่ 14 [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Interactive Clinical Practice 2013 - Ambulatory Pediatrics: Guide and Clue in Management

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ของกองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Interactive Clinical Practice 2013 – Ambulatory Pediatrics: [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กดี และร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2556

มูลนิธิกุมารฯ และกอง-ภาควิชากุมาร รพ.พระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญร่วมส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2556 ชิงถ้วยรางวัล เงินรางวัล [...อ่านต่อ...]

กิจกรรมโครงการ “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อเยาวชนกองทัพบก ครั้งที่ 2″

มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการ Clinical Practice 2012 – Clinical Pearls in Ambulatory Pediatrics

clinical practice in pediatrics 2012เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กองกุมารเวชกรรม [...อ่านต่อ...]

สรุปงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

งานวันเด็ก 2555เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2555 กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555 ขึ้น[...อ่านต่อ...]

คู่มือและแบบตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

คู่มือสายใยรักตามที่รพ.รร.6 มีนโยบายดำเนินโครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว โดยมีกองกุมารเวชกรรมและกองสูตินรีเวชกรรมเป็นหน่วยปฏิบัติหลักนั้น เจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องและที่สนใจทุกท่าน สามารถ download คู่มือและแบบตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ฉบับ [...อ่านต่อ...]

ภาพประทับใจจากงาน 36 ปีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกองกุมารเวชกรรม ร.พ. พระมงกุฏเกล้า

บรรยากาศงาน 36 ปีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกองกุมารเวชกรรม ร.พ. พระมงกุฏเกล้ารวมภาพความประทับใจงานคืนสู่เหย้าบ้านนี้มีรัก “ 36 ปีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านกองกุมารเวชกรรม ร.พ. พระมงกุฏเกล้า” [...อ่านต่อ...]