ประกาศจาก "การฝึกศีกษาระดับหลังปริญญา"


คู่มือแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ และผู้สนใจ download คู่มือแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ของกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมผนวกคู่มือ ได้ที่นี่

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้านี้

[...อ่านต่อ...]

หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ และผู้สนใจ download หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ของกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมภาคผนวก ได้ที่นี่

สำหรับคู่มือแพทย์ประจำบ้าน เชิญอ่านได้ที่หน้านี้

[...อ่านต่อ...]

เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ download เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561) ได้ที่นี่

หากท่านสนใจต้องการดูหลักสูตรการฝึกอบรมของกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เชิญได้ที่หน้านี้

[...อ่านต่อ...]

ใบสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า download ใบสมัคร (PDF) หรือ ใบสมัคร (Word) ได้ที่นี่

[...อ่านต่อ...]

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Q: สมัครกี่คน รับกี่คน
A: ในปีการศึกษา 2559 รพ.พระมงกุฎเกล้าและรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จำนวน [...อ่านต่อ...]

การสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2559

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเข้ารับการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 สามารถ [...อ่านต่อ...]

ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2557-58

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในปี พ.ศ. 2557 สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชั้น 9 [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญร่วมงาน PMK Open House กุมารฯ ประจำปี 54

open house 54

ขอเชิญแพทย์ที่สนใจสมัึครแพทย์ประจำบ้าน ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ร่วมงาน Open House ประจำปี 2554 [...อ่านต่อ...]

Download ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2555

resident applicationแพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประำจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่ [...อ่านต่อ...]

ข้อมูลรับแพทย์ประจำบ้าน elective จากต่างสถาบัน ปีการศึกษา 2553-54

elective residents 2553-54ท่านสามารถอ่านกำหนดการรับแพทย์ประจำ้บ้านกุมารเวชศาสตร์จากต่างสถาบัน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในปีการศึกษา 2553-54 [...อ่านต่อ...]