หน่วยทารกแรกเกิด

อบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดแก่แพทย์ประจำบ้านและพยาบาล กองสูตินรีเวชกรรม


หน่วยทารกแรกเกิด กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.6 ทำการอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดให้แก่แพทย์ประจำบ้านและพยาบาล กองสูตินรีเวชกรรม รพ.รร.6 ในวันที่ 18 สิงหาคม [...อ่านต่อ...]

พ.อ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ นำเสนอโปสเตอร์ในงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาย่านพญาไท


พ.อ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ นำเสนอโปสเตอร์การพัฒนาการเรียนการสอน การวิพากษ์วรรณกรรม (critical appraisal) ในงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาย่านพญาไท ณ ห้องประชุมสดศรี [...อ่านต่อ...]

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562

ท่านสามารถดาวน์โหลดหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด พ.ศ. 2562  กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้ที่นี่

  • กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
  • กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม
  • [...อ่านต่อ...]
  • แนวทางการขอเบิกยาต้านไวรัส สำหรับทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ เอชไอวี

    สืบเนื่องจากตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2554 เป็นต้นไป การขอเบิกคืนยาต้านไวรัสเพื่อใช้ในทารกที่คลอดจากมารดาที่ติดเชื้อ HIV นั้น ทางสปสช.กำหนดให้เภสัชกร รพ.รร.6 เป็นผู้ส่งข้อมูลทารกและยาต้านไวรัสที่ใช้ในทารกผ่านทาง website สปสช จึงมีความจำเป็นต้องขอความร่วมมือให้หน่วยเกี่ยวข้อง [...อ่านต่อ...]