ขอต้อนรับสู่โฮมเพจของหน่วยโรคทางเดินอาหารและโภชนาการ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เมนูนำทาง

ข่าวสารและประกาศจากหน่วยโรคระบบทางเดินอาหารและโภชนาการ

Download เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับนพท./นศพ. ปี 4 วิชาโภชนาการเด็ก

ขอเชิญ นพท./นศพ. ปี 4 download เอกสารประกอบการบรรยายวิชาโภชนาการเด็ก หัวข้อ infant feeding และ common nutritional problems ได้ตาม link ข้างล่างนี้

Infant [...อ่านต่อ...]

Interhospital Pediatric Nutrition conference ครั้งที่ 22

hot topics

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุม Interhospital Pediatric Nutrition conference ครั้งที่ 22
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 17

hot topics

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 17
จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย
“Hot Topics in Pediatric Nutrition 2016″
วันที่ 21-22 มกราคม [...อ่านต่อ...]

Download เอกสารประกอบการบรรยาย Intensive Review in Pediatrics 2015 เรื่อง Health Supervisions: Nutrition and Feeding 20 กพ. 2558

ท่านที่ต้องการ download เอกสารประกอบการบรรยาย Intensive Review in Pediatrics 2015 เรื่อง Health Supervisions: Nutrition [...อ่านต่อ...]

Intensive Course in Pediatric Nutrition ครั้งที่ 10

Intensive course
ขอเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม INTENSIVE COURSE IN PEDIATRIC NUTRITION ครั้งที่ 10 ณ ห้องดุสิตธานีชั้น 10 [...อ่านต่อ...]

Interhospital Pediatric Nutrition conference ครั้งที่ 17

Interhospital conference

ขอเชิญแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม “Interhospital Pediatric Nutrition conference ครั้งที่ 17 ” จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม [...อ่านต่อ...]

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 15

Interhospital conference

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 15 “Hot Topics in Pediatric Nutrition 2014″ จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย [...อ่านต่อ...]

Download เอกสารประกอบการบรรยายสำหรับ นพท.ปี 4

นพท.ปี 4 สามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายวิชาโภชนาการได้ที่ link ข้างล่างนี้

Infant feeding and common nutritional problems

โรคขาดสารอาหาร

การประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 9

Interhospital conference

ขอเชิญแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม Interhospital Pediatric Nutrition Conference ครั้งที่ 9 จัดโดย ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย วันศุกร์ที่ 8 [...อ่านต่อ...]

Download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนมแม่ 26 พค. 54

เอกสารประกอบการบรรยายนมแม่ท่านสามารถ download เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องนมแม่ เมื่อ 26 พค. 54 ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า [...อ่านต่อ...]