ประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2022 “Pediatric Integrative Medicine : Vision for the Future”

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2022 “Pediatric Integrative Medicine : Vision for the Future” ในรูปแบบ onsite ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ วันที่ 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียด ตารางประชุมได้ที่นี่
และสามารถ download จดหมายเชิญประชุมได้ที่นี่

ท่านสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุมิตรา ฟุ่มเฟือง
โทรศัพท์ 081-660-1449
Line ID: @pedpmk2022 หรือ เพิ่มเพื่อนได้ที่นี่
E-mail : clinicalpracticepmk@gmail.com

สมัครฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2566

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารที่ไม่ใช่ต้นสังกัด ทบ. (ทหารบก) ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง
สนใจติดต่อ คุณสุมิตรา ฟุ่มเฟือง โทร. 082-3252992, 02-7634162 หรือ [...อ่านต่อ...]

ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ร่วมกับ กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์กุมารแพทย์เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 [...อ่านต่อ...]

อบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดแก่แพทย์ประจำบ้านและพยาบาล กองสูตินรีเวชกรรม


หน่วยทารกแรกเกิด กองกุมารเวชกรรม รพ.รร.6 ทำการอบรมการกู้ชีพทารกแรกเกิดให้แก่แพทย์ประจำบ้านและพยาบาล กองสูตินรีเวชกรรม รพ.รร.6 ในวันที่ 18 สิงหาคม [...อ่านต่อ...]

งานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์

อ.พีรญา และ อ. ฐิตาภา บรรยายในงานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพมารดาและทารกในครรภ์ “วิถีการดูแลส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์” “ส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์เพื่อป้องกันการคลอดก่อนกำหนด” วันที่ 8-11 สิงหาคม 2565

[...อ่านต่อ...]

พ.อ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ นำเสนอโปสเตอร์ในงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาย่านพญาไท


พ.อ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ นำเสนอโปสเตอร์การพัฒนาการเรียนการสอน การวิพากษ์วรรณกรรม (critical appraisal) ในงานมหกรรมคุณภาพการศึกษาย่านพญาไท ณ ห้องประชุมสดศรี [...อ่านต่อ...]

ประชุมอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน


กองกุมารเวชกรรม และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดประชุมอาจารย์ผู้ดูแลแพทย์ประจำบ้าน โดย พ.อ.หญิง สุพิชญา พจน์สุภาพ ประธานวิชาการระดับหลังปริญญา ในวันที่ [...อ่านต่อ...]

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์

หลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท่านสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

โครงการพัฒนาและจัดห้องสมุดกุมารให้น่าอ่านน่าใช้


กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดโครงการห้องสมุดกุมารให้น่าอ่านน่าใช้ โดย พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ รอง หน.ภกม.วพม. และกรรมการห้องสมุด [...อ่านต่อ...]

พิธีแสดงความยินดีแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด กองกุมารเวชกรรม ปีการศึกษา 2565


กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จัดพิธีแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดที่สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมกุมารชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในวันพุธที่ 29 [...อ่านต่อ...]

แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ ดีเด่น ประจำปี 2564 ด้านความเป็นครู

ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่ 1 ปี 2565

กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดงานปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ [...อ่านต่อ...]

การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ในช่วงหน้าฝน

การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคภูมิแพ้ในช่วงหน้าฝน ท่านสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

บทความ Factor associated with persistent wheeze in boys and girls

บทความเรื่อง Factor associated with persistent wheeze in boys and girls ท่านสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2565


กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญร่วมงานปัจฉิมนิเทศแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2565 ในวันพุธที่ 29 [...อ่านต่อ...]

แนวทางการดูแลรักษาโรคหืด กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

แนวทางการดูแลรักษาโรคหืดในเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ท่านสามารถ ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี ในโอกาสรับพระราชทานยศที่สูงขึ้น


กองกุมารเวชเวชกรรม และ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ พ.อ.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี ในโอกาสรับพระราชทานยศที่สูงขึ้น [...อ่านต่อ...]

งานมหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 5

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมงาน “มหกรรมคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาพญาไท ครั้งที่ 5 ” [...อ่านต่อ...]

งานวันหืดโลกในเด็ก ปี 2565


หน่วยระบบหายใจและกุมารวิกฤตร่วมกับหน่วยภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จัดงานวันหืดโลกในเด็ก ปี 2565 [...อ่านต่อ...]

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการอบรมหลักสูตร การป้องกันอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION : HSP )

สถาบันการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมวิจัยทางการแพทย์และชมรมจริยธรรมในคนแห่งประเทศไทย (FERCIT) ขอเชิญร่วมอบรมหลักสูตรการป้องกันอาสาสมัคร (HUMAN SUBJECT PROTECTION : HSP )

รอบที่ 1 ในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 [...อ่านต่อ...]