ภาพบรรยากาศงาน Walk Rally ร้อยปีวังพญาไท ร้อยใจครอบครัว

บรรยากาศงาน Walk Rally ร้อยปีวังพญาไท ร้อยใจครอบครัวเก็บตกภาพบรรยากาศงาน “Walk Rally ร้อยปีวังพญาไท ร้อยใจครอบครัว” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ภายในงานได้รับเกียรติจาก รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานเปิดงาน มีครอบครัวให้ความสนใจ และมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เด็กๆเพลิดเพลินกับการเข้าฐานต่างๆ ของกุมารแพทย์ จักษุแพทย์ ทันตแพทย์ และนำเที่ยวชมวังโดย ชมรมคนรักวัง นอกจากได้รับความสนุกสนาน ความรู้ที่สอดแทรก ยังอิ่มอร่อยกับซุ้มอาหารที่นำมาร่วมงานอย่างหลากหลาย และยังได้รับของรางวัลกลับบ้านอย่างทั่วหน้าอีกด้วย……….

เชิญท่านชมภาพชุดจากกิจกรรมครั้งนี้ได้จาก gallery ด้านล่าง

[smooth=id: 3; width:650; height:500; timed:true; arrows:true; carousel:true; links:true; info:false; align:center; frames:true; delay:5000; transition:fadebg; open:true; text:ภาพบรรยากาศงาน Walk Rally ร้อยปีวังพญาไท ร้อยใจครอบครัว;]