ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์กุมารฯ ๒๕๖๒

null

กองกุมารเวชกรรม ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
จัดกิจกรรม “ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์กุมารฯ ๒๕๖๒”
โดยมี พ.อ. รชต ลำกูล ผอ.กกว.รพ.รร.๖ และ พ.อ. เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร อจ.หน.ภกม.กศ.วพม.
พร้อมผู้บังคับบัญชา แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ กกว.รพ.รร.๖
เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวและขอพรอาจารย์อาวุโส ณ ห้องประชุมกุมารฯ ชั้น ๑๐
อาคารพัชรกิติยาภา ร.พ.พระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

null

null

null

null

null

null

null

null

null

null