ประมวลภาพจากงานมุทิตาจิตอาจารย์ฤดีวิไล สามโกเศศ

งานมุทิตาจิต พล.ต.หญิง ฤดีวิไล สามโกเศศกองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิต พล.ต.หญิงฤดีวิไล สามโกเศศ ที่ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 ที่ผ่านมา…

เชิญท่านชมภาพชุดจากกิจกรรมครั้งนี้ได้จาก gallery ด้านล่าง

[smooth=id: 6; width:650; height:500; timed:true; arrows:true; carousel:true; links:true; info:false; align:center; frames:true; delay:5000; transition:fadebg; open:true; text:ภาพบรรยากาศงานมุทิตาจิต พล.ต.หญิงฤดีวิไล สามโกเศศ;]