การประชุมวิชาการ Interactive Clinical Practice 2014 - Practical Pediatrics at a Glance

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ของกองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Interactive Clinical Practice 2014 – Practical Pediatrics at a Glance ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

download ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

สำหรับท่านที่ต้องการเอกสารเชิญเข้าร่วมการประชุม เชิญที่นี่