การประชุมวิชาการ Interactive Clinical Practice 2013 - Ambulatory Pediatrics: Guide and Clue in Management

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี ของกองกุมารเวชกรรม/ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เรื่อง Interactive Clinical Practice 2013 – Ambulatory Pediatrics: Guide and Clue in Management ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-13 กันยายน 2556 ณ ห้องพิธีการ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่ (pdf)

download ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: