การประชุมวิชาการ CLINICAL PRACTICE IN PEDIATRICS: Update and Innovation

Clinical Practice in Pediatrics 2010ขอเชิญกุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics: Update and Innovation จัดโดยกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ในวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในการประชุมมีหัวข้อทางวิชาการด้านกุมารเวชศาสตร์และการแพทย์และพยาบาลอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย

กรุณาคลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดกำหนดการประชุมวิชาการเชิญท่านผู้สนใจ download รายละเอียดการประชุมและใบสมัครเข้าร่วมประชุมได้ที่นี่

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: