ประมวลภาพจากงานประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2010

Clinical Practice in Pediatrics 2010กองกุมารเวชกรรมและภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ร.พ.พระมงกุฎเกล้า ได้จัดประชุมวิชาการประจำปี “ Clinical Practice in Pediatrics : Update and innovation” วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา งานนี้ได้รับความสนใจมีผู้มาร่วมงานจำนวนมาก รวมภาพบรรยากาศของงานประชุมวิชาการ…

เชิญท่านชมภาพชุดจากกิจกรรมครั้งนี้ได้จาก gallery ด้านล่าง

[smooth=id: 5; width:650; height:500; timed:true; arrows:true; carousel:true; links:true; info:false; align:center; frames:true; delay:5000; transition:fadebg; open:true; text:ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2010;]

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: