การประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : Improve Your Practice : Keep It Simple

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practice in Pediatrics 2019 : Improve Your Practice : Keep It Simple ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
(ผู้ร่วมประชุมที่เป็นแพทย์จะได้รับ CME 18.5 credits)

ผู้สนใจสามารถ download รายละเอียดและใบสมัครได้ที่นี่

กำหนดการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณสุมิตรา ฟุ่มเฟือง
กองกุมารเวชกรรม ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
โทรศัพท์ 095-805-0645, 02-763-4162, 02-763-4163
Email : clinicalpractice2019@gmail.com หรือ


ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: