ขอเชิญส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กดี และร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2556

มูลนิธิกุมารฯ และกอง-ภาควิชากุมาร รพ.พระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญร่วมส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กดี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2556 ชิงถ้วยรางวัล เงินรางวัล ประกาศนียบัตร และของขวัญ รวมทั้งหมด 12 รางวัล

รับสมัครเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 5 ปี โดยแบ่งเป็น 3 ช่วงอายุคือ

  • 6 เดือน ถึง 1 ปี 6 เดือน
  • 1 ปี 6 เดือน ถึง 3 ปี
  • 3 ถึง 5 ปี

การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก เลือกตรวจวันใดวันหนึ่งได้แก่ วันศุกร์ที่ 4 ม.ค. 2556 หรือ วันอังคารที่ 8 ม.ค. 2556 ส่วนรอบตัดสิน วันที่ 12 ม.ค. 2556 ในงานวันเด็กแห่งชาติ

เปิดรับสมัครที่ห้องตรวจโรคกุมาร ชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา หมดเขตรับสมัคร วันที่ 8 ม.ค. 2556

และขอเชิญร่วมงานวันเด็กวันเสาร์ที่ 12 ม.ค. 2556 นี้ เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดสุขภาพเด็กดี เชิญที่นี่

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน เชิญที่นี่