ขอเชิญส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมประกวดสุขภาพเด็กดี และร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2557

มูลนิธิกุมารฯ และกอง-ภาควิชากุมาร รพ.พระมงกุฎเกล้า/วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญชวนส่งบุตรหลานของท่านเข้าร่วมการประกวดสุขภาพเด็กดี เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2557 รพ.พระมงกุฎเกล้า สมัครได้ที่ห้องตรวจกุมารเวชชั้น 1 อาคารพัชรกิติยาภา รพ.พระมงกุฎเกล้า สอบถามได้ที่คุณ ปิยะนาฎ และ คุณสุธิดา 02-354-7600 ต่อ 94162, 94163 หรือ 085-383-2156

และขอเชิญร่วมงานวันเด็กวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2557 นี้ เวลา 8.00 – 12.00 น. ณ ลานหน้าอาคารเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดสุขภาพเด็กดี เชิญที่นี่

ดาวน์โหลดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน เชิญที่นี่