หน่วยโรคหัวใจเด็ก กองกุมารเวชกรรมรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์

null

หน่วยโรคหัวใจเด็ก กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จากคุณบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ บริษัท Yuantn Securities
ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น ๙ อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

null

null