งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณราชการในปี 2563


กองกุมารเวชกรรมได้จัดงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์กุมารแพทย์ ผู้เกษียณราชการในปี 2563 ในวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา ได้แก่ พลเอกวิสุทธิ์ ศรีจันทราพันธุ์ พลโทมหัทธนา กมลศิลป์ พลตรีหญิงขวัญใจ ธนกิจจารุ และพันเอกพิรังกูร เกิดพานิช และในวันที่ 18 กันยายน 2563 ได้มีการแสดงมุทิตาจิตแก่ บุคลากรผู้เกษียณภายในกองกุมารเวชกรรม จำนวน 4 ท่าน ได้แก่
พันโทชูชีพ เรียบร้อย คุณพัฒนี บุญมา คุณเครือวัลย์ อุปพงษ์ และคุณนวลสวาท ขันสังข์