พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีของบุตรข้าราชการ กอง-ภาคกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒

null

พิธีมอบทุนการศึกษา รางวัลเรียนดีของบุตรข้าราชการ
กอง-ภาคกุมารเวชศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมกุมารฯ ชั้น ๑๐ อาคารพัชรกิติยาภา ร.พ.พระมงกุฎเกล้า
เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

null

null

null

null

null

null

null