คริสตจักร Grace City Bangkok บริจาคและติดตั้งอุปกรณ์ CCTV เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย

คริสตจักร Grace City Bangkok บริจาคและติดตั้งอุปกรณ์ CCTV เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย ให้แก่ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยได้ทำการติดตั้งให้กับหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม ชั้น 7 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และได้ทำพิธีส่งมอบในวันที่ 16 สิงหาคม 2564