การประชุมวิชาการ Clinical Practice 2012 – Clinical Pearls in Ambulatory Pediatrics

clinical practice in pediatrics 2012เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และภาควิชากุมารเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ขอเชิญท่านร่วมการประชุมวิชาการ Clinical Practice 2012: Clinical Pearls in Ambulatory Pediatrics ในวันที่ 12-14 กันยายน 2555 นี้ ณ ห้องประชุมกุมาร ชั้น 10 อาคารพัชรกิติยาภา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมร่วมงานมุทิตาจิต พลตรีหญิง ชลิดา เลาหพันธ์ เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุมิตรา ฟุ่มเฟือง โทร. 02-354-7600 ต่อ 94162, 94163 โทรสาร 02-354-7827

ท่านสามารถ download โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์และรายละเอียดของการประชุม และจดหมายเชิญประชุมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้จาก links ข้างล่างนี้

download โปสเตอร์ (pdf)

download โบรชัวร์ (pdf)

download ใบสมัคร (pdf)

download จดหมายเชิญประชุมถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล (pdf)

clinical practice in pediatrics 2012

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้: