คู่มือแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2560

ขอเชิญแพทย์ประจำบ้าน อาจารย์ และผู้สนใจ download คู่มือแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ของกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมผนวกคู่มือ ได้ที่นี่

สำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่หน้านี้

Share