เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

เชิญท่านผู้สนใจ download เอกสารเพื่อการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า (update ล่าสุด มิถุนายน 2561) ในรูปแบบ pdf ได้ที่นี่

 • หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2561
 • คู่มือแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2561
 • ภาคผนวก ประกอบคู่มือแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2561
 • เอกสารประกอบ portfolio แพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2561 (ในรูปแบบบีบอัด .rar file)
 • หลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเก่า)
 • ภาคผนวก ประกอบหลักสูตรกุมารเวชศาสตร์ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเก่า)
 • เกณฑ์การคัดเลือกแพทย์ประจำบ้าน สาขากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตามหลักสูตร 2561
 • ผลการประเมินบัณฑิต กุมารแพทย์ รุ่น 38-41 กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ผลการประเมินบัณฑิต โดยผู้ร่วมงานบัณฑิตกุมารแพทย์ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้:

  Share