การสมัครแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2559

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอดสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อเข้ารับการศึกษาในปี พ.ศ. 2559 สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา
315 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ประจำบ้าน)

โทร 02-354-7827 (คุณพัฒณีฯ)

อยากทราบเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการอบรมแพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า? ขอเชิญที่นี่

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้:

Share