ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2557-58

แพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ในปี พ.ศ. 2557 สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่

สำนักงานกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา
315 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ประจำบ้าน)

โทร 02-354-7827 (คุณพัฒณีฯ)

รายละเอียดการรับแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอเชิญที่ เว็บไซต์กรมแพทย์ทหารบก www.amed.go.th

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้:

Share