Download ใบสมัครแพทย์ประจำบ้านกุมารฯ รพ.พระมงกุฎเกล้า ปีการศึกษา 2555

resident applicationแพทย์ผู้สนใจสมัครรับการฝึกอบรมแพทย์ประำจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ ณ กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สามารถ download ใบสมัครได้ที่นี่

กำหนดการสมัครรอบแรก ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. 54 – 20 ก.ค. 54 กรอกใบสมัครและส่งมาพร้อมหลักฐานที่

สำนักงานกองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ชั้น 9 อาคารพัชรกิติยาภา
315 ถนนราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
(วงเล็บมุมซอง สมัครแพทย์ประจำบ้าน)

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาสอบถาม คุณพัฒณี โทร 02-354-7827

รายละเอียดการรับแพทย์ประจำบ้านของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ขอเชิญที่ www.amed.go.th

ประกาศที่คล้ายกับประกาศนี้:

Share