พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์


ยศ-ชื่อ : พ.ท.หญิง ยิหวา สุขสวัสดิ์ ( Yiwa Suksawat )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Allergy and Immunology
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยภูมิแพ้เด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94153