พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ


ยศ-ชื่อ : พ.อ.หญิง วิรงรอง อรัญนารถ ( Wirongrong Arunyanart )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Certificate in Developmental-Behavioral Pediatrics (Ramathibodhi), Certificate in Developmental-Behavioral Pediatrics (USA)
ตำแหน่ง: ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองกุมารเวชกรรม (2)
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94151