พ.ต.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์


ยศ-ชื่อ : พ.ต.หญิง วรลักษณ์ ภัทรกิจนิรันดร์ ( Voraluck Phatarakijnirund )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Endocrinology, Certificate in Metabolic Bone Disease and Molecular Research (USA)

ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ด้านโรคต่อมไร้ท่อ
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94146