พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์


ยศ-ชื่อ : พ.ท.หญิง โสรยา ชัชวาลานนท์ ( Soraya Chatchawalanon)
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Certificate in Developmental Psychiatry Course (Australia)
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยจิตเวชเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ด้านจิตเวชเด็ก
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94152