พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์

ยศ-ชื่อ : พ.อ. สมเจตน์ สุนทราทรพิพัฒน์ ( Somjate Suntratonpipat)
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Cardiology, Certificate in Pediatric Cardiology MRI/Echocardiography (Canada)
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคหัวใจ
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94121