พ.อ. รชต ลำกูล


ยศ-ชื่อ : พ.อ.รศ. รชต ลำกูล ( Ruchata Lumkul )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Board of Pediatric Hematology/Oncology, Certificate in Pediatric Oncology (USA.), Diplomate of the Thai Board of Family Medicine
ตำแหน่ง: รอง ผอ.รพ.รร.6 (2)
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคโลหิตและมะเร็ง
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94143