ร.อ.หญิง รสินทรา ศิริวัฒน์


ยศ-ชื่อ : ร.อ.หญิง รสินทรา ศิริวัฒน์ ( Rasintra Siriwat )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Pulmonary Medicine
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94117