พ.ต. พงษ์ชนก เหมือนประสาท

ยศ-ชื่อ : พ.ต. พงษ์ชนก เหมือนประสาท ( Pongchanok Muanprasart )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Pulmonary Medicine
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินหายใจ
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94117