พ.ท. ปิยะ รุจกิจยานนท์


ยศ-ชื่อ : พ.ท.รศ. ปิยะ รุจกิจยานนท์ ( Piya Ruikijyanont )
คุณวุฒิ : อ.ว.กุมารเวชศาสตร์, Diplomate of the American Board of Pediatric, Diplomate of the American Board of Pediatric Hematology-Oncology, Certification in Bone Marrow Transplantation and Cellular Therapy (USA)
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคโลหิตและมะเร็ง
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94142