พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี


ยศ-ชื่อ : พ.ท.หญิง ภิรดี สุวรรณภักดี ( Piradee Suwanpakdee )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Neurology, Certificate in Epilepsy (USA)
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยประสาทวิทยาเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคระบบประสาท
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94147