พ.อ.หญิง นภอร ภาวิจิตร


ยศ-ชื่อ : พ.อ.หญิง รศ. นภอร ภาวิจิตร ( Nopaorn Phavichitr )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Gastroenterology and Hepatology, Certificate of Pediatric gastroenterology (Australia)
ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ กองกุมารเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94148