พ.อ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ


ยศ-ชื่อ : พ.อ.ผศ. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ ( Nithipun Suksumek )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Neonatology-Perinatal Medicine, M.Sc. (Clinical Epidemiology), Certificate in Neonatal-Perinatal Medicine, University of Calgary, Alberta, Canada
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กองกุมารเวชกรรม (4)
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ทารกแรกเกิด
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94110