พล.ต.หญิง ขวัญใจ ธนกิจจารุ


ยศ-ชื่อ : พล.ต.หญิง ผศ. ขวัญใจ ธนกิจจารุ ( Kwanjai Thanakitcharu)
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Certificate in Pediatric Endocrinology (Siriraj), Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Endocrinology, Certificate in Molecular Endocrinology (UK), Diplomate of the Thai Board of Family Medicine
ตำแหน่ง: กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94163