พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ


ยศ-ชื่อ : พ.อ. คงกระพัน ศรีสุวรรณ ( Konggrapun Srisuwan )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Nephrology, Certificate in Pediatric Nephrology (Canada)
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยโรคไตเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคไต
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94119