พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี


ยศ-ชื่อ : พ.ท. เดชวิจิตร์ สุวรรณภักดี ( Detchvijit Suwanpakdee )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Infectious Disease, Certificate in clinical microbiology (USA)
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยโรคติดเชื้อเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคติดเชื้อ
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94150