พ.อ. ชาญชัย ไตรวารี

ยศ-ชื่อ : พ.อ.รศ. ชาญชัย ไตรวารี ( Chanchai Traivaree )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatric Hematology and Oncology, Certificate in Pediatric Hematology / Oncology (Canada), Certificate in Pediatric Hemostasis and Thrombosis (Canada), Clinical Teacher Certificate in Medical Education (Canada)
ตำแหน่ง: กุมารแพทย์ หัวหน้าหน่วยโลหิตวิทยาเด็ก
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคโลหิตและมะเร็ง
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94143