พ.ท.หญิง ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์


ยศ-ชื่อ : พ.ท.หญิง ชาลินี มนต์เสรีนุสรณ์ ( Chalinee Monsereenusorn )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Hematology/Oncology, Certificate in Pediatric Oncology (USA)
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคโลหิตและมะเร็ง
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94142