พ.อ. เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล


ยศ-ชื่อ : พ.อ. เฉลิมเกียรติ ตันตระกูล ( Chalermakiet Tuntrakool )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Cardiology, Certificate in Pediatric Cardiology (Australia)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองกุมารเวชกรรม
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคหัวใจ
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94121-94124