พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์


ยศ-ชื่อ : พ.อ. บุญชัย บุญวัฒน์ ( Boonchai Boonyawat )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics,
Certificate in Medical genetics (Siriraj), Certificate in Molecular Genetics (Canada)
ตำแหน่ง : ผช.อจ.หน.ภกม.กศ.วพม. ฝ่ายแพทยศาสตร์บัณฑิต
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ด้านโรคพันธุกรรม
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94156