พล.ต.หญิง อารียา เทพชาตรี


ยศ-ชื่อ : พล.ต.หญิง ผศ. อารียา เทพชาตรี ( Ariya Thepchatri )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Allergy and Clinical Immunology, Diplomate of the Thai Board of family medicine
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์ด้านโรคภูมิแพ้
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94153