พ.ต. อภิชาติ โพธิอะ

ยศ-ชื่อ : พ.ต. อภิชาติ โพธิอะ
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Hematology/Oncology
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคโลหิตและมะเร็ง
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94117