พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต


ยศ-ชื่อ : พ.ท. อนันดร วงศ์ธีระสุต ( Anundorn Wongteerasut )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Gastroenterology and Hepatology
ตำแหน่ง : กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ : กุมารแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
ติดต่อ : โทร. 02-354-7600 ต่อ 94148