พ.อ.อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์


ยศ-ชื่อ : พ.อ. อดิสรณ์ ลำเพาพงศ์ ( Adisorn Lumpaopong )
คุณวุฒิ : Diplomate of the Thai Board of Pediatrics, Diplomate of the Thai Sub-board of Pediatric Nephrology, Certificate in Pediatric Nephrology (USA)
ตำแหน่ง: กุมารแพทย์
สาขาที่เชี่ยวชาญ: กุมารแพทย์โรคไต
ติดต่อ: โทร. 02-354-7600 ต่อ 94119