แจ้ง update สำหรับ organization chart ของกุมารฯ

ท่านสามารถเข้าดูได้ทาง Internet ที่ http://www.pedpmk.org/about/organization_chart_2553/ หรือที่ link ที่ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ รพ.รร.๖/วพม. (จะเข้าสู่ศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ รพ.รร.๖/วพม. ต้องผ่านทางระบบ LAN ของ รพ.รร.๖ หรือ วพม. ไม่สามารถเข้าจาก Internet ภายนอกได้ โดยท่านต้องมี account ของศูนย์บริหารยุทธศาสตร์ รพ.รร.๖/วพม. ก่อน)