สื่อการสอน E-learning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ

ขอเชิญอาจารย์กุมารแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักเรียนแพทย์ทหาร และนักศึกษาแพทย์ ชมสื่อการสอน E-leaning ของกอง-ภาควิชากุมารฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ข้างล่างนี้

1. ไปที่ http://www.pcm.ac.th/druweb/ ดูทางขวามือ ใต้หัวข้อ “ระบบอินทราเน็ต วพม.” แล้วคลิ๊กที่ “สื่อการสอน E-learning”

จะพบหน้านี้

2. สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร/นักศึกษาแพทย์ ให้ใช้ username เป็นรหัสประจำตัว และ password คือ pcmmoodle หลังจาก login ครั้งแรก ระบบจะบังคับให้เปลี่ยน password

3. สำหรับแพทย์ประจำบ้านให้สมัครสมาชิกใหม่ และแจ้งอาจารย์แสงแขเพื่อ enroll เป็น student